Tải Nhanh 🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em)

Tải Nhanh 🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em)

Xem ngay video 🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em)

🐳 KODU tên đầy đủ là Microsoft Kodu Game Lab. Đây là phần mềm miễn phí giúp trẻ em học viết mã và tạo trò chơi của riêng mình. 🙋‍♂️ Giáo viên hướng dẫn: Lê Kim Quốc 🌐 Website :.

🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=D76lrm0-F70

Tags của 🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em): #Hướng #dẫn #tải #và #cài #đặt #KODU #GAME #LAB #phần #mềm #học #lập #trình #cơ #bản #cho #trẻ

Bài viết 🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em) có nội dung như sau: 🐳 KODU tên đầy đủ là Microsoft Kodu Game Lab. Đây là phần mềm miễn phí giúp trẻ em học viết mã và tạo trò chơi của riêng mình. 🙋‍♂️ Giáo viên hướng dẫn: Lê Kim Quốc 🌐 Website :.

Từ khóa của 🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em): hướng dẫn tải trò chơi mới

Thông tin khác của 🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em):
Video này hiện tại có 8549 lượt view, ngày tạo video là 2021-11-10 07:01:05 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=D76lrm0-F70 , thẻ tag: #Hướng #dẫn #tải #và #cài #đặt #KODU #GAME #LAB #phần #mềm #học #lập #trình #cơ #bản #cho #trẻ

Cảm ơn bạn đã xem video: 🐳 Hướng dẫn tải và cài đặt KODU GAME LAB (phần mềm học lập trình cơ bản cho trẻ em).